Bieg rodzinny

Karta startowa BIEGU RODZINNEGO  gotowa do ściągnięcia – kliknij i zaoszczędź czas w biurze zawodów – wydrukuj/wypełnij i przedstaw w dniu biegu!

Bieg Rodzinny RUN and FUN – 1km

Regulamin

1. Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród rodzin. Aktywna rodzina = zdrowa rodzina!


2.
ORGANIZATOR

Akademia Biegowa Kartuzy i Kiełpino

3. Termin, miejsce, zgłoszenia

 1. 22 września 2019r. w Kiełpinie, stadion, ul. Długa 78 A.
 2. Zgłoszenia w biurze zawodów w godzinach
 3. Start godz. 15:00
 4. Dystans: 1km, asfalt

4. Warunki uczestnictwa i świadczenia organizatora

 1. W biegu mogą startować zawodnicy w każdym wieku. LIMIT 500 osób!!!
 2. Warunkiem udziału w biegu jest zgłoszenie się co najmniej dwóch osób z rodziny, w tym co najmniej jednej osoby dorosłej.
 3. Zawodnicy w biurze zawodów pobierają KARTĘ STARTOWĄ – jedna karta na jedną rodzinę i czytelnie ją wypełniają. Na mecie uczestnicy przekazują KARTĘ STARTOWĄ sędziemu na mecie. Karta startowa jest dostępna w formie elektronicznej – można ściągną/wydrukować/wypełnić i przedstawić w biurze zawodów unikając oczekiwania 🙂
 4. Dla 500 uczestników przewidziane zostały pamiątkowe medale.
 5. Warunkiem sklasyfikowania drużyny RODZINNEJ jest przebiegnięcie przez wszystkich członków Rodziny linii mety trzymając się za ręce.
 6. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badanie lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
 7. Trasę należy pokonać w limicie 10 min.

Po biegu (zgodnie z programem) nastąpi losowanie nagród wśród zgłoszonych rodzin. Najliczniejsza RODZINA otrzyma upominek.

5. Uwagi końcowe

a. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
b. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz swego wizerunku dla potrzeb organizatora, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
c. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
d. Wypełnienie karty startowej i oświadczenia w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
e. Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 

Zapraszamy do udziału: Zdrowa rodzina to aktywna rodzina!!!! 🙂

 

Organizatorzy!