Program imprezy

Program minutowy 3. Biegu Arasmusa
Kiełpino, 16.09.2018r.

 

 

 

 

 

Uwaga:

 Do odbioru pakietu i weryfikacji potrzebne są:
– dowód osobisty lub upoważnienie
– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (wypisane w dniu biegu/dostępne w biurze)
– zgody na bieg rodziców/prawnych opiekunów (osoby niepełnoletnie  – dostępne także w biurze)
– dokument/zaświadczenie potwierdzające adres zamieszkania (klasyfikacja “powiat kartuski”)
– dokument/legitymacja członka ZNP – Związku Nauczycielstwa Polskiego (klasyfikacja pracowników oświaty)

Karta startowa BIEGU RODZINNEGO  gotowa do ściągnięcia – kliknij i zaoszczędź czas w biurze zawodów – wydrukuj/wypełnij i przedstaw w dniu biegu!