Biegi dziecięce

zgłoszenia do biegów dziecięcych ruszą 1 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00

BIEGI SĄ BEZPŁATNE
💚 Limit 400 dzieci – już od 1 rż. do 14 rż.
💚 Numery startowe dla każdego dziecka
💚 Nagrody m-ca 1-6 – wiele klasyfikacji wiekowych
💚 Medale na mecie
💚 Upominki dla każdego małego sportowca od naszych Sponsorów
💚 Losowanie nagród wśród startujących
💚 Posiłek po biegu
💚 Strefa zabaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Biegi dla dzieci i młodzieży

Mały Arasmus – Aktywne dzieciaki na start
rozgrywany podczas 2. Biegu Arasmusa

Kiełpino, 17.09.2017r.

I. ORGANIZATOR

Akademia Biegowa Amator Kiełpino
Współorganizatorzy/Partnerzy

Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie

Stowarzyszenie „Kiełpie”

Urząd Miasta w Kartuzach

Sołectwo Kiełpino

Sponsorzy

II. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
III. Termin, miejsce, dystans, trasa
1. Bieg odbędzie się 17 września 2017r. na terenie stadionu przy ul. Długiej 78 w Kiełpinie.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz.13:35. Weryfikacja tylko w godzinach 10:00 – 13:15. Starty zaczynamy od najmłodszych zawodników.
3. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
4. Biegi mają charter biegów przełajowych – nawierzchnia 100% ziemna. Trasy biegów wyznaczone zostaną na stadionie na pętli 300 metrowej.
5. Klasyfikacje:
dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

Bieg Maluszka z rodzicami 2013 -2016 100 metrów
Bieg Krasnala          2012 – 2011 300 metrów
Bieg Chochlika         2010 – 2009 I i II klasa 300 metrów
Bieg Smyka                     2008 – 2007 III i IV klasa 600 metrów
Bieg Urwisa                     2006 – 2005 V i VI klasa 900 metrów
Bieg Juniora                   2004 – 2003 I i II klasa
gimnazjum /
7 i 8 klasa
1200 metrów

Prócz biegu maluszka z rodzicami – wszystkie pozostałe odbywają się z podziałem na płeć.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.

 • LIMIT – 400 OSÓB
 • ZGŁOSZENIA elektroniczne: od dnia 1 sierpnia od godz. 12:00
  na stronie                 
  elektronicznezapisy.pl

do wyczerpania miejsc

oraz w dniu biegu – tylko w przypadku dostępności miejsc!!!

BIEGI SĄ BEZPŁATNE
1. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie kartki startowej, z którą biegną uczestnicy oraz wypełnienie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Formalności należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 17 września 2017 do godz. 13:15.Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych, analitycznych i promocyjnych.
4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
5. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.
6. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

V. Nagrody:
1. Wszyscy uczestnicy otrzymują:

 • numer startowy + agrafki
 • medal na mecie
 • upominki w pakiecie startowym i na mecie
 • kartkę do losowania nagród – wypełniają na miejscu
 • talon na posiłek
 • wstęp na bezpłatne atrakcje – zamek dmuchany i strefa zabawy

2. W każdej kategorii wiekowej za m-ca 1-6 nagrody rzeczowe. Zwycięzca – puchar/statuetka.
3. Po biegu zapraszamy na posiłek oraz darmowe atrakcje dla dzieci – 12:00 – 18:00
4. Losowanie nagród przed lub po dekoracji biegów dziecięcych.

Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy – dla dzieci nie ma depozytu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. Uwaga: nie prowadzimy i nie podajemy klasyfikacji ogólnej wszystkich uczestników, a jedynie pierwsze sześć miejsc na mecie każdego biegu!
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Serdecznie zapraszamy!