Regulamin

Regulamin 4. edycji Biegów dziecięcych opublikujemy niebawem!


BIEGI DLA DZIECI SĄ BEZPŁATNE
💚 Limit 400 dzieci – już od 1 rż. do 12 rż.
💚 Numery startowe dla każdego dziecka
💚 Nagrody m-ca 1-6 – wiele klasyfikacji wiekowych
💚 Medale na mecie
💚 Upominki dla każdego małego sportowca od naszych Sponsorów i Partnerów
💚 Losowanie nagród wśród startujących
💚 Posiłek po biegu
💚 Strefa aktywności i zabaw 

Regulamin

Biegi dla dzieci i młodzieży

Mały Arasmus – Aktywne dzieciaki na start
rozgrywany podczas 4. Biegu Arasmusa

Kiełpino, 22.09.2019r.

I. ORGANIZATOR

Akademia Biegowa Kiełpino

Współorganizatorzy/Partnerzy

Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie

Sołectwo Kiełpino

Gmina Kartuzy

Powiat Kartuski

II. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III. Termin, miejsce, dystans, trasa
1. Bieg odbędzie się 22 września 2019r. na terenie stadionu przy ul. Długiej 78 w Kiełpinie.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz.12:30. Weryfikacja tylko w godzinach 10:00 – 12:30. Starty zaczynamy od najmłodszych zawodników.
3. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
4. Biegi mają charter biegów przełajowych – nawierzchnia 100% ziemna. Trasy biegów wyznaczone zostaną na stadionie na pętli 300 metrowej.
5. Klasyfikacje:
dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

Program startów biegów dziecięcych: *

12:30 Bieg Maluszka
z rodzicami *
2018 – 2015 ok. 200 metrów
12:35 DZ
12:40 CHŁ
Bieg Krasnala

chusty czerwone

2014 – 2013 300 metrów
12:45 DZ
12:50 CHŁ
Bieg Chochlika

chusty niebieskie

2012 – 2011 I i II klasa 300 metrów
12:55 DZ
13:00 CHŁ
Bieg Smyka     

chusty żółte              

2010 – 2009 III i IV klasa 600 metrów
13:05 DZ
13:10 CHŁ
Bieg Urwisa   

chusty czarne

                

2008 – 2007 V i VI klasa 600 metrów

* W biegu maluszka minimalizujemy rywalizację! Prosimy nie traktować tego biegu jako walka o mistrzostwo. Dzieci, które startują z rodzicem za rączkę ustawiają się z tyłu. Do przodu zapraszamy starszaki startujące same. We wszystkich pozostałych biegach dzieci startują samodzielnie. W tym biegu nie ma klasyfikacji!

OBOWIĄZKOWO – warunkiem udziału jest odebranie pakietu startowego oraz umieszczenie  numeru startowego na klatce piersiowej oraz chusty japonki na głowie określonego koloru
– bez tych elementów dzieci nie wezmą udziału w zawodach! Weryfikacja następuje przez sędziów w strefie przedstartowej.
(MALUSZKI NIE OTRZYMUJĄ CHUST – w pakiecie otrzymają zabawki)


IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
Prócz biegu maluszka z rodzicami – wszystkie pozostałe odbywają się z podziałem na płeć.

 • LIMIT łączny – 400!!!! OSÓB
 • ZGŁOSZENIA elektroniczne: od dnia 1 sierpnia od godz. 12:00
  na stronie www.
  elektronicznezapisy.pl

do wyczerpania miejsc. W dniu biegu – tylko w przypadku dostępności miejsc!!!

Symboliczna opłata startowa w wysokości 3 zł w całości przeznaczona na główny cel charytatywny imprezy i służy weryfikacji uczestnika.

1. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie kartki startowej, z którą biegną uczestnicy oraz wypełnienie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Formalności należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 22 września 2019 do godz. 12:30.Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych, analitycznych i promocyjnych.
4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
5. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

V.  Pakiet startowy i nagrody
1. Wszyscy uczestnicy otrzymują:

Przed startem:

 • numer startowy + agrafki
 • chusta
 • Baton
 • Inne w przypadku pozyskania Partnerów

Na mecie:

 • medal na mecie
 • woda
 • talon na posiłek – 13:00 – 15:00
 • wstęp do STREFY AKTYWNOŚCI I ZABAW – 11:00 – 17:00

2. W każdej kategorii wiekowej za m-ca 1-6 nagrody rzeczowe, prócz biegu maluszka. Zwycięzca – puchar/statuetka.
3. Losowanie nagród po dekoracji biegów dziecięcych.

VI. Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy – dla dzieci nie ma depozytu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. Uwaga: nie prowadzimy i nie podajemy klasyfikacji ogólnej wszystkich uczestników, a jedynie pierwsze sześć miejsc na mecie każdego biegu!
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Serdecznie zapraszamy!