Pakiet startowy

Pakiet startowy edycji 2018 będzie zawierał:

– imienny numer startowy + agrafki
– pomiar elektroniczny biegu chip + wynik sms
– wodę lub napój lub izotonik oraz baton w pakiecie startowym, wodę i owoce po biegu
– bufet po biegu
– medal na mecie
– kupon na losowanie nagród
– opieka medyczna

 

Medal 2018

PAKIET ROZSZERZONY

  • Rękawki z pełnym zadrukiem, z wysokiej jakości elastycznego materiału – design odrębny dla kobiet i mężczyzn – 25 zł  15 zł

 

 Do odbioru pakietu i weryfikacji potrzebne są:
– dowód osobisty lub upoważnienie
– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (wypisane w dniu biegu/dostępne w biurze)
– zgody na bieg rodziców/prawnych opiekunów (osoby niepełnoletnie  – dostępne także w biurze)
– dokument/zaświadczenie potwierdzające adres zamieszkania (klasyfikacja „powiat kartuski”)