Regulamin

Zgłoszenia: https://elektronicznezapisy.pl/

Regulamin

Bieg dla PAR

rozgrywany podczas 4. Bieg Arasmusa

 

I. ORGANIZATOR

Akademia Biegowa Kartuzy

II. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Integracja małżeństw poprzez dobrą sportową zabawę.

III. Termin, miejsce, dystans, trasa
1. Bieg odbędzie się 22 września 2019r. na terenie stadionu przy ul. Długiej 78 w Kiełpinie.
2. Rozpoczęcie startów planowane jest na godz.13:20. Weryfikacja tylko w godzinach 10:00 – 13:20.
3. Dystans – 300m. Trasa biegów wyznaczona zostanie na stadionie – nawierzchnia trawiasta, pętla 300 metrowa.
4. Sposób rozgrywania zawodów:

13:20 * I SERIA 15 PAR Awans do finału – 4 PARY 300 metrów
13:30 * II SERIA         15 PAR Awans do finału – 4 PARY 300 metrów
13:40 * III SERIA         15 PAR Awans do finału – 4 PARY 300 metrów
14:00 * FINAŁ                     12 PAR KLASYFIKACJA – 1-6 300 metrów
14:30 * DEKORACJA                   

* Ostateczny program minutowy opublikowany zostanie na stronie www.

IV. ZGŁOSZENIA

 1. LIMIT – 45 PAR – 90 osób! Dotyczy uczestników, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy i mają zaksięgowaną opłatę startową.
 • ZGŁOSZENIA elektroniczne: od dnia 1 czerwca od godz. 12:00
  na stronie               www.
  elektronicznezapisy.pl

lub wyczerpania miejsc.

 1. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  – prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  – zaksięgowanie wpłaty z tytułu opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji;
  – samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w biegu.
 2. Ważne: w biegu dla Par mogą startować wyłącznie małżeństwa oraz narzeczeństwa.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Do biegu mogą zgłaszać się tylko pary mieszane (kobieta i mężczyzna) – małżeństwa oraz narzeczeństwa.
  2. Każda para tworzy zespół, w którym kobieta jest noszona techniką tzw. „na barana”, oplatając ramionami szyję, a nogami biodra partnera. W ten sposób pokonuje mężczyzna cały dystans 300m biegiem lub marszem.
 2. W trakcie rywalizacji poszczególne pary zachowują między sobą bezpieczną odległość by nie doszło do upadku.
 3. Nieprawidłowa technika lub celowe zabieganie innym parom na trasie będzie grozić dyskwalifikacją.
 4. Każda para oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala wziąć udział w biegu.
 5. Bieg dla par ma charakter rekreacyjny, zabawowy.

VI. OPŁATA STARTOWA I PAKIET STARTOWY

 • Do 31 czerwca – opłata startowa za Parę wynosi 79 zł
 • Do 31 lipca – opłata startowa za Parę wynosi 89 zł
 • Do 10 września – opłata startowa za Parę wynosi 109 zł
 • W dnu wydarzenia – 120 zł.

Wszyscy uczestnicy otrzymują wspólny pakiet startowy:

Przed startem:

 • Personalizowany numer startowy + agrafki – osobno dla kobiety i mężczyzny
 • Kosmetyki dla dwojga od firmy ZIAJA – Partnera Imprezy

Na mecie:

 • Piękny, okolicznościowy medal na mecie – osobno dla kobiety i mężczyzny
 • woda lub inny napój

W trakcie opieka medyczna, fotogaleria.

VII. NAGRODY

Finał – miejsca – 1-6 – statuetki; kwiaty dla kobiet; opcje: sprzęt AGD, RTV, sportowy, vouchery na kolację, voucher na pobyt w hotelu dla dwojga.
Szczegółowe nagrody będą opublikowane w późniejszym czasie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie prowadzi i nie podaje klasyfikacji ogólnej wszystkich uczestników,
  a jedynie pierwsze sześć miejsc rozegranego finału.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym
  z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
  i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków – uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Kontakt:
bieg@biegarasmusa.pl
www.biegarasmusa.pl

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Regulamin w wersji pdf – kliknij.