Nata Partnerem Biegu!

Nawadniajmy się! Przed wysiłkiem, jeśli to możliwe w trakcie i po! Woda jest oczywiście to numer 1! 
My możemy liczyć na Nata