Regulamin

REGULAMIN 4. BiegArasmusa

opublikujemy niebawem.

 


I. ORGANIZATOR
II. CEL
III. TERMIN I MIEJSCE
IV. TRASA BIEGU, LIMIT I POMIAR CZASU
V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA, PAKIET
VII. DEPOZYT, SZATNIE
VIII. KLASYFIKACJE
IX. NAGRODY
X. 2. MISTRZOSTWA POLSKI WETERYNARII
XI. DODATKOWE ATRAKCJE
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. ORGANIZATOR

Akademia Biegowa Kiełpino
Współorganizatorzy/Partnerzy

 • Gmina Kartuzy
 • Sołectwo Kiełpino
 • Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie
 • Stowarzyszenie „Kiełpie”
 • Powiat Kartuski

II. CEL

 1. Uczczenie pamięci zasłużonego dla Kiełpina ks. Antoniego Arasmusa
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza i gminy Kartuzy
 3. Promocja Kiełpina, gminy Kartuzy i powiatu kartuskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. 15 wrzesień 2019 roku. – Kiełpino, ul. Długa 78A, stadion sportowy.
 2. Biuro zawodów czynne od godziny 10.00 – 15:30.
 3. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 16:00.

IV. TRASA BIEGU, LIMIT I POMIAR CZASU

1.   Dystans 5km. Start ul. Długa i meta – stadion. Nawierzchnia: asfalt 100%.
2.   Trasa posiada atest PZLA.
3.   Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej.
4.   Oznaczenie co 1km znakami pionowymi.
5.   Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
6.   Zawodników obowiązuje limit czasu 45 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
7.   Klasyfikacja GENERALNA odbywa się na postawie czasu brutto od momentu wystrzału startera dla pierwszych 50 zawodników. Dla pozostałych zawodników odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych netto – liczonych od przekroczenia linii startu.
8.  Start FALOWY – nastąpi kilku falach – strefach co 1-2 minuty.
9.  W wynikach końcowych, każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

10. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 20 września 2019r. do godz. 18.00 drogą meilową. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 21 września 2019r.