Regulamin

 Regulamin
I. Mistrzostw Polski Weterynarii w biegu na 5km

rozgrywane podczas 3. Biegu Arasmusa

 

I. Cel
1. Popularyzacja biegania wśród lekarzy i techników weterynarii, pracowników Inspektoratu Weterynarii jako najprostszej formy ruchu
2. Oderwanie od codziennego zabieganego życia zawodowego
3. Wyłonienie wśród lekarzy weterynarii , techników weterynarii i pracowników Inspektoratu Weterynarii: Mistrzyni i Mistrza Polski Weterynarii w biegu na 5 km w roku 2018.

II. Organizatorzy
1. Kaszubsko – Pomorska Izba Lekarsko – Weterynaryjna
2. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
3. Akademia Biegowa Kiełpino – z ramienia organizatora Biegu Arasmusa

Kontakt:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I. Mistrzostw Polski Weterynarii w biegu na 5 km
Łukasz Wolny; tel. 603 -596- 382
email: lukaswolny@wp.pl

III. Termin, miejsce, trasa
1. I. Mistrzostwa Polski Weterynarii  w biegu na 5 km  rozegrane będą w ramach 3. Biegu Arasmusa jako dodatkowa klasyfikacja biegu głównego.
2. Data: 16 wrzesień 2018 roku. – Kiełpino, ul. Długa 78A, stadion sportowy.
3. Biuro zawodów czynne od godziny 10.00 – 15:30.
4. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 16:00. 
5. Dystans 5km. Start ul. Długa i meta – stadion. Nawierzchnia: asfalt 100%. Trasa posiada atest PZLA.

Uczestników Mistrzostw zobowiązuje regulamin 3. Biegu Arasmusa  – trasa, pomiar czasu, zgłoszenie, sprawy finansowe itd.

IV. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia online do będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 3.04.2018r. – 31.08.2018r.

2. Nie będzie można dokonać zgłoszenia w dniu zawodów.
3. Zawodników obowiązują limity ustalone przez Organizatora 3. Biegu Arasmusa.
4. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
5. Wysokość opłat startowych oraz zawartość pakietu dostępna jest na stronie www Organizatora.

V. WERYFIKACJA

Aby zostać sklasyfikowanym w Mistrzostwach należy :

a) posiadać dyplom lekarza weterynarii lub technika weterynarii lub potwierdzić zatrudnienie w IW
b) w zgłoszeniu elektronicznym do 3. Biegu Arasmusa należy zaznaczyć pole w zakładce Klasyfikacja dodatkowa – klasyfikacja lek. weterynarii;
c) do dnia 09.09.2018 r. potwierdzić wykształcenie weterynaryjne poprzez:
– przesłanie na adres lukaswolny@wp.pl lub telefonicznie na nr tel. 603-596-382  imienia, nazwiska oraz:- numer PESEL, lub numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) lub skanu dyplomu w przypadku lek. wet.
– skanu dyplomu w przypadku tech. wet.
– oświadczenia o zatrudnieniu w IW ;

Uwaga:

  • Zawodnicy, którzy nie dokonają dodatkowego zgłoszenia (jak wyżej) nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji Mistrzostw.
  • Osoby, które dokonają zgłoszenia zaznaczając pole w zakładce Klasyfikacja dodatkowa Mistrzostwa Weterynarii wyrażają zgodę na przekazywanie: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego w zgłoszeniu Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Polski Weterynarii w biegu na 5 km .
  • Zgłoszenie do biegu i zaznaczenie pola w zakładce klasyfikacja dodatkowa –
    – Mistrzostwa Polski Weterynarii – jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu  Mistrzostw Polski Weterynarii w  biegu na 5 km oraz regulaminu 3. Biegu Arasmusa.

VI. Klasyfikacja i nagrody 1. Mistrzostw Polski Weterynarii
1. Wszystkie klasyfikacje są wspólne dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii , pracowników IW.
2. Organizator zapewnia medale i drobne upominki wszystkim uczestnikom Mistrzostw.
3. Klasyfikacja Open: K/M 1-3 – puchary oraz dyplomy, a także w przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe.  
4. Klasyfikacja Masters  K45 i M45 – puchary oraz dyplomy, a także w przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe.
5. Zawodnicy, którzy zdobędą miejsca 1-3  w klasyfikacji Open MPW nie będą klasyfikowani w kategorii Masters.
6. Dodatkowe nagrody uzależnione będą od pozyskanych sponsorów.
7. Pozostałe nagrody zgodnie z regulaminem Organizatora 3. Biegu Arasmusa.
8. Wyniki biegu dostępne będą na stronach organizatora oraz innych stronach internetowych poświęconych tematyce biegowej.


Pozostałe informacje dostępne na stronie www.biegarasmusa.pl

Zapraszamy.

 

Regulamin 1. Mistrzostw Polski Weterynarii  – pdf – kliknij.

Zapoznaj się z regulaminem 3. Biegu Arasmusa – kliknij